ประเภทการแข่งขัน

5 KM

MINI MARATHON

ชาย
หญิง
กิจกรรมการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ
ในระยะนี้เปิดให้คนทุกรุ่นได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมในชุมชนไม่มีการบันทึกเวลาและไม่มีการ มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

10 KM

MINI MARATHON

ชาย
หญิง
18-29
30-39
40 ปีขึ้นไป
18-29
30-39
40 ปีขึ้นไป

21.1 KM

HALF MARATHON

ชาย
หญิง
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป

42.195 KM

MARATHON

ชาย
หญิง
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป